Edit Stein College

Bram van Welie

Rector Edith Stein College
Hoe zou je jouw school omschrijven?

“Het Edith Stein College is een school met 1000 mavo-, havo- en vwo-leerlingen. De school staat midden in het centrum van Den Haag. Ooit opgericht als meisjesschool voor de gegoede burgerij. Nu een school voor jongens en meisjes met meer dan 60 nationaliteiten en culturen die elke dag bevestigen hoe verrijkend diversiteit is.

Onze leerlingen komen uit heel Den Haag en sommigen uit omliggende gemeenten. We hebben ook een internationale schakelklas met onderwijs voor nieuwkomers. In 2 jaar leren zij Nederlands en proberen we hen te integreren in het onderwijssysteem. Velen stromen door naar een reguliere klas. Met elkaar laten we zien dat je goed samen kan leven en leren als je verschillend bent.”

Wat weet je van het Platform Urban Education 070?

“Ik ben sinds september 2022 rector van deze school. Het Platform ken ik nog niet zo goed. Voordat ik naar Den Haag kwam, werkte ik in Rotterdam. Daar hadden we een soortgelijke club waarin scholen samenkwamen die werkten volgens de ideeën van de Transformatieve School. Het is goed om met elkaar de uitdagingen te bespreken en ervaringen uit te wisselen.”

Welke uitdagingen zie je voor het jouw school?

“We hebben heel veel leerlingen met een migratieachtergrond. Kinderen die vaak meerdere extra hordes moeten nemen om hun diploma te halen. Sommige van die hordes liggen buiten de school en hebben bijvoorbeeld te maken met armoede thuis of met de straatcultuur. Leerlingen die in termen van de Transformatieve School ‘onderwijskundig verstoppertje spelen’, hun potentie niet waarmaken. De uitdaging is om hoe we die kunnen raken en aan boord houden of krijgen.”

Edit Stein College
Wat kan het Edith Stein College brengen naar het Platform?

“Onze school bestaat 107 jaar. We hebben een lange traditie als verheffingsinstituut. Van katholieke meisjesschool zijn we gaandeweg gemixt geworden en kregen we steeds meer migrantenkinderen in de banken. We waren een van de eerste scholen met een internationale schakelklas en we hebben veel ervaring met diversiteit. Er zit veel ‘onbewuste bekwaamheid’ bij onze leraren om leerlingen zich thuis en veilig te laten voelen. De kunst is om dat zichtbaar te maken, zodat niet alleen anderen van ons kunnen leren maar ook wijzelf goed in beeld hebben wat we goed doen en wat beter kan.”

En hoe kan het Platform jouw school helpen?

“Veel scholen lopen tegen dezelfde problematiek aan. In het platform zetten schoolleiders concurrentieoverwegingen opzij om vanuit collegialiteit en solidariteit te kijken hoe ze elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld door casuïstiek te bespreken. Met elkaar kunnen we het grootstedelijk onderwijs verbeteren en de kansengelijkheid voor onze leerlingen vergroten. Het is mooi dat scholen vanuit de wil om goed onderwijs te bieden voorbij het bestuurlijk belang kijken en samen het algemeen belang en het belang van de leerlingen willen dienen.”