Schoolbezoek Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College

Verslag Schoolbezoek Rijswijks & Van Vredenburch College

Op donderdag 16 februari hebben 7 collega’s van ’t Palet, Johan de Witt Scholengroep, Segbroek College en het Edith Stein College vanuit het Platform Urban Education 070 een bezoek gebracht aan het Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College. Wegens ziekte was de groep helaas iets minder groot dan verwacht, maar desondanks (of misschien wel: daardoor) zijn er goede gesprekken gevoerd, nieuwe inzichten opgedaan en bronnen voor informatie en inspiratie gedeeld.

Drie enthousiaste leraren van het RLVVC hebben toegelicht waar zij in de Academische werkplaats mee bezig zijn. Samen met wetenschappers van o.a. de Radboud Universiteit Nijmegen formuleren zij aan de hand van verschillende bronnen een eigen theoretisch kader en onderzoeksopzet voor de specifieke context van de school. De Academische werkplaats ontwikkeld een werkwijze om in de school te onderzoeken wat hoge verwachtingen zijn en hoe deze nog meer ingezet kunnen worden in het onderwijs.

Op deze manier geven zij meer invulling aan het principe ‘hoge verwachtingen’: één van de vijf pijlers uit het schoolplan van het Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College die ertoe moeten leiden dat de leerlingen (en medewerkers!) de beste kansen op succes krijgen. In de toekomst gaat de Academische werkplaats andere thema’s in de school onderzoeken.

Het schoolplan van het RLVVC staat helemaal in het teken van het bevorderen van gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. Vorig schooljaar heeft de school een drastische wijziging in het taakbeleid gerealiseerd om hier structureel, integraal en duurzaam mee aan de slag te gaan.

Tijdens het schoolbezoek ging het gesprek dan ook over het werken aan kansengelijkheid binnen een systeem met perverse prikkels gegaan. Het belang van uitwisseling in het platform werd hierbij benadrukt. Het is heel waardevol om elkaar te kunnen steunen, samen sterker te staan en scherp te houden, zodat we allemaal in onze eigen schoolorganisatie de ruimte blijven opzoeken om te innoveren en te experimenteren en soms burgerlijk ongehoorzaam durven te zijn!

En de lesbezoeken die ook onderdeel van het bezoek waren, hebben de bezoekers én de ontvangende school stof tot nadenken gegeven, vooral omdat ze erg verschillend waren!