Segbroek College Klaverstraat

Tjerk de Blok

Segbroek College, conrector onderwijs en kwaliteitszorg
Hoe zou je jouw school omschrijven?

“Het Segbroek College is een school voor mavo, havo en vwo. De leerlingen vormen een doorsnee van de Haagse samenleving. Ze komen uit heel Den Haag. Ze kiezen om diverse redenen voor onze school. Sommigen omdat het een gemengde school is waar voor iedereen plaats is, anderen vanwege onze talentprogramma’s, zoals topsport, film- en theaterplan, dansplan en muziekplan.”

Waarom is het Segbroek College aangesloten bij het Platform Urban Education?

“Ik ben nog maar kort conrector onderwijs en kwaliteitszorg. Daardoor ben ik nog tamelijk onbekend met urban education. Ik heb twee bijeenkomsten van het platform meegemaakt. Het platform is bedoeld om scholen in de grootstedelijke context elkaar te laten helpen. We leven in een superdiverse samenleving. Dat vraagt van scholen een andere manier van lesgeven en relaties opbouwen met leerlingen.”

“28 jaar geleden kwam ik binnen bij deze school. Toen hadden bijna alle leerlingen dezelfde achtergrond. Als docent wist je hoe je hen moest aanspreken. Zo’n eenduidige aanpak werkt nu niet meer. Je moet veel meer kijken naar het individu. Daar werken we nu aan: wat heeft een kind nodig en hoe kunnen we dat binnen de lessen realiseren. Dit betekent dat je anders lesgeeft en je les anders ontwerpt.”

Wat zou je willen dat het platform oplevert?

“Ik hoop dat het ons helpt om vaardiger te worden in omgaan met kinderen van allerlei gezindten, afkomst en culturen, waardoor onze manier van lesgeven beter gaat aansluiten bij onze doelgroep. Nu is het lesgeven van veel leerkrachten gestoeld op ervaring van vele jaren. Maar de context verandert snel.”

“Toen ik begon kwamen de leerlingen uit een kleine kring basisscholen rondom de school. Nu komen leerlingen van verder weg en zien we een veel grotere diversiteit de school binnenkomen; kinderen met allerlei achtergronden. De meeste leerkrachten zijn hier niet op geschoold. Wij zitten in de overgang naar een transformatieve school en hopen dat we vanuit het platform inspiratie en kennis kunnen krijgen.”

Segbroek College Lokaal
Segbroek College Studieruimte
Wat zie je als opdracht voor het platform?

“Voor ons is het belangrijk dat het platform bijdraagt aan gelijke kansen voor leerlingen op een goede vervolgopleiding. Daar ligt een opdracht voor het grootstedelijk onderwijs. Als kinderen zelf ambitieus zijn en van huis uit gestimuleerd worden, lukt het vaak wel. Maar vaak komen kinderen onnodig op een te laag niveau terecht. Leerlingen met verschillende achtergronden hebben verschillende aanpak nodig om uiteindelijk gelijke kansen te hebben op de arbeidsmarkt.”